• Zadzwoń : 501-764-897


Placówki Dziecięcego Kącika to kameralne miejsca stworzone dla dzieci w wieku od 1. roku życia do 6 lat, aby wspierać ich w wielkiej życiowej przygodzie, jaką jest poznawanie świata.

 

Każda z placówek ma swój własny niepowtarzalny klimat, ale łączy je program zajęć, wystrój i kolorystyka sal  oraz wyposażenie. Państwa dzieci mają do swej dyspozycji różnorodne materiały i zabawki edukacyjne, w tym utrzymane w duchu montessoriańskich pomocy edukacyjnych. Wiele pomocy dydaktycznych jest wykonywanych  przez naszą kadrę.  Zajęcia edukacyjne, wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego przygotowanej przez MEN, prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, edukacji małego dziecka, a opieka nad dziećmi żłobkowymi sprawowana przez absolwentki edukacji przedszkolnej, edukacji małego dziecka, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub osoby posiadające inne kwalifikacje określone w ustawach. Codzienną pracę Nauczycielek, Opiekunek i Pomocy wspomagają profesjonaliści  z zakresu nauki języka angielskiego, zajęć muzycznych oraz logopedii.

Pierwsze placówki Dziecięcego Kącika powstały w roku 2011 : Warszawa-Włochy oraz Warszawa-Targówek. W roku 2014 powstały następne : Warszawa-Bemowo, Warszawa-Białołęka i Warszawa-Żoliborz, a w roku 2015 najnowsze : Warszawa-Natolin i Warszawa-Kabaty.  Nasze placówki zarejestrowane są jako niepubliczne przedszkola, niepubliczne żłobki,  punkty przedszkolne, kluby malucha oraz opieka dzienna.

 

Dziecięcy Kącik oferuje:

– kameralne 10-15.osobowe grupy

– opiekę i zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę (kwalifikacje określone w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Ustawie o oświacie)

– zajęcia edukacyjne prowadzone zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej

– zajęcia dodatkowe, których koszt wliczony jest w czesne, dzięki czemu wszystkie dzieci uczestniczą we wszystkich aktywnościach :

zajęcia muzyczne  – 2 x w tygodniu

język angielski – 2 x w tygodniu

zajęcia plastyczne  – codziennie w ramach zajęć edukacyjnych

zajęcia gimnastyczne – codziennie w ramach zajęć edukacyjnych

zajęcia techniczne 

zabawy glottodydaktyczne  – 2-3 x w tygodniu (w zależności od grupy wiekowej)

zajęcia kulinarne

zajęcia tematyczne : m.in. Klub Małego Podróżnika, Dawno, dawno temu…, Dni Kolorów, Dni Zawodów

lekcje biblioteczne (dla 3,4,5 i 6 latków)

warsztaty przyrodnicze

koncerty muzyczne

teatrzyki

wycieczki

 

Dzieci objęte są opieką logopedy, który regularne prowadzi bezpłatne badania przesiewowe. Terapia logopedyczna jest dodatkowo płatna.